Útvonal: Esztergom - Štúrovo (SVK) - Salka (SVK) - Letkés - Vámosmikola - Tésa - Vyškovce nad Ipľom (SVK) - Sazdice (SVK) - Ipeľský Sokolec (SVK) - Pastovce (SVK) - Malé Ludince (SVK) - Pohronský Ruskov (SVK)  - Biňa (SVK) - Štúrovo (SVK) - Esztergom Táv és szintemelkedés: 100,0 km / 650 m
 TRIANON 100  
2020.  augusztus 15..